Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Συμβουλευτικά Κέντρα Παιδιού και Οικογένειας του κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ασχολούνται με τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, τους παράγοντες που τις ενισχύουν ή τις αμβλύνουν, αλλά κυρίως με τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και εκδηλώνει με το δικό του τρόπο τις δυσκολίες μάθησης. Στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα τα παιδιά -σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες τους- παρακολουθούν ατομικές ή ομαδικές, προγραμματισμένες 45λεπτες συνεδρίες λογοθεραπείας , εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης . Παράλληλα, τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα παρέχουν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιού και οικογένειας , καθώς και Εναλλακτικά Θεραπευτικά Προγράμματα , όπως Εικαστική Θεραπεία, Χοροθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Δραματοθεραπεία και Κινηματογραφοθεραπεία.

Εξατομικευμένα προγράμματα

Τα εξατομικευμένα αυτά προγράμματα εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια από κάθε θεραπευτή, μέσα σε ένα άρτιο - οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο και αυτό στις ανάγκες των παιδιών.

Κάλυψη - Ηλικίες

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την συμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, δωρεάν για τους άπορους και τους ανασφάλιστους σε ένα ποσοστό του συνόλου των εξυπηρετούμενων παιδιών.
Ηλικίες που καλύπτουν οι υπηρεσίες: παιδιά και εφήβους ηλικίας 3-17 ετών

Συμβουλευτική υποστήριξη

Η θεραπευτική παρέμβαση συνδυάζεται με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη , τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, προκειμένου να ξεπεράσουν γρηγορότερα τα προβλήματα που συναντούν.
Η συχνής ενημέρωση των γονέων και η συνεργασία και η βοήθεια με το δάσκαλο στο σχολείο θεωρούνται όχι μόνο χρήσιμες αλλά και απαραίτητες.

Sample title
Sample title