«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

2105913423 - 210 5901243

Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η Εργοθεραπεία είναι η Επιστήμη που στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση διάφορων δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό ένα παιδί στο περιβάλλον του και να εκτελεί οργανωμένα διάφορες δραστηριότητες της ζωής του, με αυτονομία.
Οι βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται η Εργοθεραπεία είναι οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, οι δεξιότητες κινητικού συντονισμού, οι γραφοκινητικές δεξιότητες, οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες παιχνιδιού, οι αισθητικό – κινητικές και γνωστικές δεξιότητες, οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης, και η ρύθμιση των αισθητηριακών συστημάτων του παιδιού.
Στα πλαίσια της εργοθεραπείας εφαρμόζεται η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Ειδική Αγωγή


Το Πρόγραμμα Μαθησιακής Υποστήριξης απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη αξιολόγηση και εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται μέσω του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ.

Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού και παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών:

Συμβουλευτική Γονέων


Στο Κέντρο μας δίνεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής Γονέων, καθώς η συνεργασία και η συμβολή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού είναι αναγκαία για την θεραπευτική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Ο Ψυχολόγος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην οικογένεια, για την εδραίωση και γενίκευση ορισμένων δεξιοτήτων στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και τη διαχείριση συμπεριφορών στην καθημερινότητά του.

Λογοθεραπεία


Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, που ασχολείται με διαταραχές που αφορούν την ομιλία, το λόγο, την επικοινωνία, τη φωνή και τη σίτιση και κατάποση. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και εφαρμόζει μεθόδους εναλλακτικής υποστηρικτικής επικοινωνίας σε άτομα που έχουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Τα προγράμματα λογοθεραπείας μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά και στοχεύουν στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.

Η αξιολόγηση και τα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης αφορούν:
Παιδιά & Εφήβους
Καθυστέρηση Λόγου