«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Ωράριο Λειτουργίας : 13.00 - 21.00

2105913423 - 210 5901243 

 

Γράφει ο λογοθεραπευτής του Ψ/Κ Πνοή Περιστερίου Ιωάννου Σωτήρης

ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές ομιλίας εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να παράγει σωστά ή με ευχέρεια τους ήχους της γλώσσας του ή έχει προβλήματα με τη φωνή του. Οι διαταραχές λόγου εντοπίζονται όταν το άτομο έχει δυσκολία να κατανοήσει αυτά που ακούει ή διαβάζει, όταν δεν μπορεί να εκφράσει οργανωμένα και με σαφήνεια τις σκέψεις, τις ιδέες ή τα συναισθήματά του. Οι διαταραχές επικοινωνίας εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει το λόγο για να επικοινωνήσει. Η δουλειά του λογοθεραπευτή να αξιολογήσει και στη συνέχεια να θεραπεύσει άτομα με δυσκολία επικοινωνίας.

Μερικές από τις πιο συχνές παθήσεις, με τις οποίες ασχολούνται οι λογοθεραπευτές, είναι οι ακόλουθες:

 • Διαταραχές άρθρωσης
  • Φωνολογικές διαταραχές
  • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
  • Διαταραχές φωνής 
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
  • Καθυστέρηση λόγου και Ειδικές γλωσσικές διαταραχές
  • Διάφορα σύνδρομα 
  • Νοητική υστέρηση
  • Βαρηκοΐα
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Δυσκολίες μάσησης- κατάποσης
  • Σχιστίες χείλους και Υπερώας
  • Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Kακώσεις

Εδώ θα κάνουμε μία σύντομη περιγραφή των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών.

Αρθρωτική διαταραχή έχουμε όταν υπάρχει δυσκολία στην ορθή παραγωγή φωνημάτων, τα οποία θα έπρεπε να έχουν κατακτηθεί, βάσει της χρονολογικής ηλικίας του παιδιού. Στις αρθρωτικές διαταραχές συνήθως παρατηρούμε αντικαταστάσεις φωνημάτων, π.χ. \θημαία\ αντί για \σημαία\ ή παραλείψεις φωνημάτων, π.χ. \νεό\ αντί για \νελό\.
Η φωνολογική διαταραχή έχει να κάνει με την αντίληψη του ήχου. Το παιδί μπορεί να παράγει σωστά μεμονωμένα το φώνημα, όμως σε κάποιες λέξεις ή μέσα στην πρόταση μπορεί να το μπερδέψει με κάποιο άλλο, δεν μπορεί δηλαδή να ξεχωρίσει δύο ήχους οι οποίοι συνήθως μοιάζουν μεταξύ τους, π.χ. «φ-β», «θ-δ» κ.ά. Για παράδειγμα, το παιδί είναι σε θέση να παράγει μεμονωμένα τον ήχο «θ», θα πει όμως «φάλασσα» αντί για «θάλασσα» ή «το νερό είναι φολό».

Ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή εμφανίζει μερικές από τις παρακάτω φωνολογικές διεργασίες:

 • Αντικαταστάσεις φωνημάτων (\μολύδι\ αντί για \μολύβι\
 • Πτώση φωνήματος ή ολόκληρης συλλαβής (\όραση\ αντί για \τηλεόραση)
 • Αναδιπλασιασμούς (\τουτάλι\ αντί για \κουτάλι\
 • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (\ποίο\ αντί για \πλοίο\)
 • Ηχητική αρμονία (\νανανα\ αντί για \μπανάνα\
 • Μεταθέσεις και μετακινήσεις (\βλιβίο\ αντί για \βιβλίο\)

 

Στόχος του λογοθεραπευτή είναι η λεπτομερής αξιολόγηση (μέσα από άτυπα ή σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία) και στη συνέχεια η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου, βάσει του οποίου θα εξαλείψει τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μέχρι την ηλικία των 6 ετών, το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να αρθρώνει με επιτυχία όλα τους ήχους. Όσο πιο έγκαιρα ενταχθεί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, τόσο καλύτερη θα είναι η θεραπευτική του πορεία και εξέλιξη. Τα φωνολογικά προβλήματα στην προσχολική ηλικία μπορεί να επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι σημαντικό οι δυσκολίες να αντιμετωπιστούν πριν το παιδί πάει στην Α’ Δημοτικού. Είναι συνηθισμένο τα προβλήματα του προφορικού λόγου να επηρεάσουν το γραπτό λόγο, ένα παιδί δηλαδή να γράφει όπως μιλάει. Οι γονείς πρέπει να απευθύνονται σε λογοθεραπευτή για οτιδήποτε τους ανησυχεί ή τους απασχολεί σχετικά με την ομιλία του παιδιού τους.

Ιωάννου Σωτήρης, Λογοθεραπευτής