«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Ωράριο Λειτουργίας : 13.00 - 21.00

2105913423 - 210 5901243 

Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας η οποία έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, θέτοντας ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών στόχων που επιτυγχάνονται μέσω  της ευελιξία και της  πολυμορφία της μουσικής.

Στο Ψ/Κ Πνοή Αγ.Αναργύρων,  η μουσικοθεραπεία ,  επιλέχθηκε να λειτουργεί συμπληρωματικά στο ευρύτερο θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών στην ειδική αγωγή, με συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας και συγκεκριμένα κοινωνικό λειτουργό-μουσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο.Οι  συνεδρίες είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές  και ανάλογα  με τις ανάγκες , την ηλικία, τη διάθεση και τις δεξιότητες του παιδιού.

Η  μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά με:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής / ΔΕΠΥ
 • Δυσκολίες στην επικοινωνία, στη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίηση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Κινητικές δυσκολίες και συντονισμός κινήσεων

να καλλιεργήσουν  δεξιότητες:

 • Συγκέντρωσης
 • Αυτοεκτίμησης
 • Ανάπτυξης λόγου
 • Ακουστικής διάκρισης
 • Έκφρασης συναισθημάτων
 • Ακρόασης και ρυθμού
 • Αδρής και λεπτής κινητικότητας.
 • Ανάπτυξης γνωσιακών λειτουργιών
 • Μνήμης , μίμησης και μάθησης
 • Ελέγχου συναισθηματικής φόρτισης
 • Ελέγχου παρορμήσεων-ενίσχυση υπομονής
 • Συνεργασίας σε ομάδες
 • Μαθηματικές έννοιες και αξίες
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασίας
 • Αυτοπεποίθηση
 • Δέχονται και να δίνουν εποικοδομητική κριτική

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης και δεν έχει στόχο την εκμάθηση μουσικού οργάνου για αυτό και δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος μουσική.Αντιθέτως, λόγω της θετικής και ευχάριστης εμπειρίας  που προσφέρει στα παιδιά , κινητοποιούνται να μάθουν  με   διασκεδαστικό τρόπο  και να καλλιεργήσουν σημαντικές δεξιότητες.Με απλά μέσα και κατευθύνσεις από τους θεραπευτές, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν απλές τεχνικές ενίσχυσης της μάθησης και συγκέντρωσης  μέσω της μουσικής στο παιδί.

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΕ1 • Malchiodi, C. (2005) Expressive Therapies, Guilford Publications: Ν.Υ.

 • Ψαλτοπούλου, Ν. (2005). Η μουσική δημιουργική έκφραση ως θεραπευτικό μέσο σε παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές. Αδημοσίευτη διατριβή, ΑΠΘ.
 • Kilgour, A. R., Jakobson, L. S., & Cuddy, L. L. (2000). Music training and rate of presentation as mediators of text and song recall. Memory and Cognition, 28, 700- 710.
 • Thaut, M.H. (2005). Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications. New York: Routledge