«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Ωράριο Λειτουργίας : 13.00 - 21.00

2105913423 - 210 5901243 

Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα


 Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Συμβουλευτικά Κέντρα Παιδιού και Οικογένειας του κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» www.edra-coop.gr ασχολούνται με τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, τους παράγοντες που τις ενισχύουν ή τις αμβλύνουν, αλλά κυρίως με τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και εκδηλώνει με το δικό του τρόπο τις δυσκολίες μάθησης. Στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα τα παιδιά -σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες τους- παρακολουθούν ατομικές ή ομαδικές, προγραμματισμένες 45λεπτες συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης. Παράλληλα, τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα παρέχουν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής  παιδιού και οικογένειας, καθώς και Εναλλακτικά Θεραπευτικά Προγράμματα, όπως Εικαστική Θεραπεία, Χοροθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Δραματοθεραπεία και Κινηματογραφοθεραπεία.

Τα εξατομικευμένα αυτά προγράμματα εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια από κάθε θεραπευτή, μέσα σε ένα άρτιο - οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο και αυτό στις ανάγκες των παιδιών.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους.

Ηλικίες που καλύπτουν οι υπηρεσίες: παιδιά και εφήβους ηλικίας 3-17 ετών.

Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού περιλαμβάνει σαφείς στόχους, τρόπους, διαδικασίες και μέσα, με τα οποία θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι για το εκάστοτε παιδί, καθώς και ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση, με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου του μαθητή.

Η θεραπευτική παρέμβαση συνδυάζεται με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, προκειμένου να ξεπεράσουν γρηγορότερα τα προβλήματα που συναντούν.

Η συχνής ενημέρωση των γονέων και η συνεργασία και η βοήθεια με τον δάσκαλο στο σχολείο, θεωρούνται όχι μόνο χρήσιμες αλλά και απαραίτητες.

dsc03160.jpg

 

Τα Κέντρα μας:


Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε ένα σύνολο δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί ως προς την απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας, ακρόασης, συλλογισμού και μαθηματικών. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να εμφανίζεται μαζί με άλλες μειονεξίες, όπως νοητική υστέρηση, αισθητηριακή δυσλειτουργία, κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές. Επίσης, μπορεί να επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, οικογενειακά προβλήματα, ψυχογενείς παράγοντες. Στις μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συμπεριληφθούν η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή η δυσλεξία.

Ως προς την ΔΕΠ-Υ, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει πολλούς τομείς της λειτουργικότητας ενός παιδιού, κι έτσι προκαλεί δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο στο οικογενειακό και το κοινωνικό του περιβάλλον. Αναγνωρίζεται στην προσχολική και σχολική ηλικία ενός παιδιού και εκφράζεται με δυσκολίες στη μάθηση και την συμπεριφορά. Επίσης, υπάρχει δυσκολία τόσο στην κατασκευή κάποιου εκτελεστικού πλάνου όσο και στην οργάνωση μιας δραστηριότητας.

101_0125.jpg

Παρεχόμενες Καινοτόμες Υπηρεσίες/Δράσεις:

  • «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης»: Το πρόγραμμα που λειτουργεί παράλληλα με τις υπηρεσίες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών αφορά στην ενίσχυση των παιδιών σε θέματα  επαγγελματικού προσανατολισμού, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση και εμψύχωση του παιδιού, τόσο για την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης όσο και στην επιλογή κατάλληλης σχολικής βαθμίδας. Μέσα από ασκήσεις και εξειδικευμένα εργαλεία παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποτυπώσουν προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και δεξιότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν το ατομικό τους προφίλ και να εστιάσουν στον επαγγελματικό τους στόχο.
  • Ανοικτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα ή και στις σχολικές δομές, με αντικείμενο «Μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ-Υ: αναγνώριση και αντιμετώπιση. Η «ΕΔΡΑ» με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για τη δια βίου μάθησή τους δημιουργεί και εδραιώνει συνεργασίες με δίκτυα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας εισηγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και των μαθησιακών δυσκολιών , συνολικής διάρκειας 3 ωρών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ανοικτής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.
  • «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης» για γονείς και εκπαιδευτικούς, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα, όπως: η κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού, η αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στη σχέση μας με το παιδί, τρόποι αντιμετώπισης αρνητικής συμπεριφοράς κ.α.
  • «Μελετητήριο»: Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» μέσα από την λειτουργία των ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων δημιούργησε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρου όπου παιδιά ηλικίας 6-12 μπορούν να προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την βοήθεια έμπειρου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού. Στόχος μας είναι τα παιδιά να μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον τα μαθήματα της επόμενης μέρας, να φεύγουν από εμάς πλήρως προετοιμασμένα και παράλληλα να τους έχει μείνει χρόνος για τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

 


Επικοινωνία / Πληροφορίες:

Γιάννης Δημόπουλος

Συντονιστής Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων

Δ/νση: Γουμενίτσης 14, Περιστέρι, T.K. 12131

Τηλ.: 210 5901243