«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

2105913423 - 210 5901243

Ειδική Αγωγή


Το Πρόγραμμα Μαθησιακής Υποστήριξης απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη αξιολόγηση και εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται μέσω του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ.

Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού και παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία: συλλαβιστή ανάγνωση, αντιστροφές και παραλείψεις φωνημάτων, πολλά ορθογραφικά λάθη, δυσκολίες στον προσανατολισμό χώρου-χρόνου
  • Δυσαριθμησία: δυσκολίες στην κατανόηση μεγεθών ή ποσοτήτων και στην αξία των αριθμών, στην αρίθμηση, στην εκτέλεση των πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων με αριθμητικά δεδομένα
  • Δυσαναγνωσία: δυσκολίες στην κατανόηση και απόδοση ενός κειμένου και στην οπτική διάκριση παρόμοιων γραμμάτων, αργή και συλλαβιστή ανάγνωση, παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων
  • Δυσορθογραφία: πολλά ορθογραφικά λάθη
  • Δυσγραφία: δυσκολίες στον γραφικό χαρακτήρα που δυσχεραίνουν την ανάγνωση του κειμένου.