«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Ωράριο Λειτουργίας : 13.00 - 21.00

2105913423 - 210 5901243 

Ειδική Αγωγή


Ειδική Αγωγή είναι η ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία, με τη χρήση εξειδικευμένου υλικού, προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον ρυθμό μάθησης του κάθε μαθητή. Απευθύνεται σε παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης, σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία) και σε παιδιά με διαταραχές λόγου, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές κλπ.

 

Η Ειδική Αγωγή διερευνά και αποκαθιστά τις γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βοηθώντας το παιδί:

  • Στην ανάγνωση: όταν διαβάζει συλλαβιστά, χωρίς παύσεις, με παραλείψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων.
  • Στη γραφή: όταν παραλείπει ή/και αντικαθιστά γράμματα και συλλαβές, δεν τηρεί αποστάσεις και τονισμό, η γραφή είναι δυσανάγνωστη.
  • Στη γραμματική / ορθογραφία: όταν δε διακρίνει άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, πραγματοποιεί ορθογραφικά λάθη.
  • Στην κατανόηση / γραπτή έκφραση: όταν δυσκολεύεται στην αναδιήγηση κειμένου, στη γραφή παραγράφων.
  • Στα μαθηματικά: όταν δυσκολεύεται στην εκτέλεση πράξεων, στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.