«ΕΔΡΑ» Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Ωράριο Λειτουργίας : 13.00 - 21.00

2105913423 - 210 5901243 

Λογοθεραπεία


Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, επικοινωνίας, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς του τομείς και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας και την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής.

 

Η Λογοθεραπεία προλαμβάνει και αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, βοηθώντας το παιδί:

 • Στην άρθρωση: να μην μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη, να αρθρώνει σωστά
 • Στο λεξιλόγιο: να γνωρίζει και ονοματίζει επαρκείς έννοιες για την ηλικία του
 • Στη γλωσσική έκφραση / κατανόηση και επικοινωνία: να σχηματίζει προτάσεις, να περιγράφει γεγονότα, να κατανοεί οδηγίες, να εκφράζει τις σκέψεις του.
 • Στη ροή και ταχύτητα ομιλίας: να έχει σωστή ροή, ένταση, τόνο, επιτονισμό και χροιά κατά την ομιλία

 

Στη διαδικασία της αξιολόγησης ο λογοθεραπευτής επιλέγει τις κατάλληλες δοκιμασίες (τεστ) που χορηγεί στο παιδί. Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών, το ιστορικό του παιδιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως οι συνήθειες του παιδιού, ο τρόπος ζωής της οικογένειας κ.α, επιλέγει τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους.

 

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι απαραίτητη όταν το παιδί :

 • Δεν έχει καθαρή άρθρωση
 • Δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο
 • Η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη 
 • Δυσκολεύεται να ανακαλέσει λέξεις
 • Δεν προσεγγίζει και δεν συνομιλεί κατάλληλα με τους συνομηλίκους του
 • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει μια συζήτηση
 • Δυσκολεύεται να διατηρήσει μια συζήτηση και να μείνει εντός θέματος
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ακολουθήσει τις κοινωνικές συμβάσεις
 • Επαναλαμβάνει συχνά λέξεις ή τραυλίζει
 • Δεν έχει σωστή ένταση, χροιά ή ροή κατά την ομιλία
 • Δυσκολεύεται κατά την μάσηση και την κατάποση

Παιδιά & Εφήβους
Καθυστέρηση Λόγου